Om oss - LMBB.NO

Gå til innhold

Hovedmeny:

Stiftet: 1984
Medlem av FFO: 19.03.1986
Antall medlemmer: 207

Organisasjonen
Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om LMBB, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Organisasjonen har gitt ut brosjyren Hva er LMBB syndrom?

Om navnet LMBB.
Laurence og Moon beskrev i 1866 ett symptombilde. Bardet (1920) og Biedl (1922) beskrev pasienter med et symptombilde som delvis overlappet det Laurence og Moon beskrev, men som inkluderte ett nytt symptom: overtallige fingre/tær. Det har vært antatt at det var snakk om samme syndrom, som ble kalt Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom.
I løpet av 1990-tallet har deler av den internasjonale medisinske litteratur begynt å skille mellom disse to syndromer også i navnebruk, og omtaler dem som LM-syndrom og BB-syndrom.

Fra venstre: Richard Ødegaard, Kjell Arne Høviskeland, Glenn H. Nilsen og Inge Solberg.
Foran fra venstre: Lill
Susann Lerudsmoen, Berit Liven og Randi Nåvik.

STYRET I LMBB ETTER ÅRSMØTET LØRDAG 3.MARS 2012.

Årsmøtet i foreningen ble avholdt i Lillehammer samme helg som likemannskurset ble arrangert. Styret i LMBB fikk følgende sammensetning:

Leder: Kjell Arne Høviskeland, Sellebakk
Nestleder: Richard Ødegaard, Biri
Kasserer: Inge Solberg, Kodal
Sekretær: Lill Susann Lerudsmoen, Gjesåsen
Styremedlem: Glenn H. Nilsen, Sande i Vestfold
Varamedlem: Berit Liven, Brumunddal
Varamedlem: Randi Nåvik, Trondheim
Valgkomitè:
Aina Ødegaard, Biri
Alnita Cederborg, Sande
Laila Grasbakken, Lillehammer


Det var 32 medlemmer til stede og regnskapet for 2011 viste et underskudd på kr. 33.224,-. 
Designet og utviklet av VestbyWeb.no
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen